Dane kontaktowe

Napisz do nas

SPRAWNY POŚREDNIK | Artur Ziółkowski

Artur Ziółkowski Sprawny Pośrednik

 artur@sprawnyposrednik.pl

 (+48) 572 474 054

 m.me/arturzgdyni

 Liencja PFRN nr 24303


 ul. Waszyngtona 34/36 pok. 430; 81-342 Gdynia


Biuro nieruchomości Sprawny Pośrednik jest marką Pomysłowni spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548764, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5862295616, REGON: 361035250, Kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł

E-mail : artur@sprawnyposrednik.pl
Telefon : 572474054
Adres : ul. Waszyngtona 34/36 pok. 430 , 81-342 Gdynia

SPRAWNY POŚREDNIK | Artur Ziółkowski

SPRAWNY POŚREDNIK | Artur Ziółkowski

Adres ul. Waszyngtona 34/36 pok. 430